Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30469   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30469

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kaaistraat nrs. 51-53-55. Eclectische eenheidsbebouwing uit eerste kwart van de 20ste eeuw, gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE OSTENDE"; nr. 51 sterk aangepast. Breedhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak waarin dakkapel onder driehoekfronton. Arduinen plinten waarboven bakstenen, deels gecementeerde gevelparementen, o.m. met festoenmotieven. Rechtertravee met driezAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische eenheidsbebouwing

Kaaistraat 51-53 (Oostende)
Kaaistraat nrs. 51-53-55. Eclectische eenheidsbebouwing uit eerste kwart van de 20ste eeuw, gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE OSTENDE"; nr. 51 sterk aangepast. Breedhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak waarin dakkapel onder driehoekfronton. Arduinen plinten waarboven bakstenen, deels gecementeerde gevelparementen, o.m. met festoenmotieven. Rechtertravee met driez