Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning 't Onze Vrouwtje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30476

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 22/ Moerstraat. Diephuis z.g. "'t Onze Vrouwtje" cf. gevelsteen: drie trav. en één bouwl. onder leien zadeldak; in 1957 gereconstrueerd naar toestand van ca. 1600 (1626?) cf. gevelstenen. XVIII-hoekbeeld van Maria met Kind, op console versierd met Bourgondische vuurslag. DEVLIEGHER L., De huizen ..., 1975, p. 258.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning 't Onze Vrouwtje

Ontvangersstraat 22 (Brugge)
Drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak; in 1957 gereconstrueerd naar toestand van circa 1600 (1626?), zie gevelstenen. 18de-eeuws hoekbeeld van Maria met Kind.