Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis uit de 19de eeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30511

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herenhuis uit de 19de eeuw, staat op het Primitief Kadasterplan (circa 1830), eventueel een oudere kern. Vormde oorspronkelijk waarschijnlijk een geheel met nummer 23. Heden in gebruik als pastorie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis uit de 19de eeuw

Wapenplaats 25 (Dentergem)
Herenhuis uit de 19de eeuw, staat op het Primitief Kadasterplan (circa 1830), eventueel een oudere kern. Vormde oorspronkelijk waarschijnlijk een geheel met nummer 23. Heden in gebruik als pastorie.