Beschermd monument

Het Beluikske: ensemble van vijf arbeiderswoningen

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

ID: 3056   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3056

Besluiten

Geografisch pakket Hasselt
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1937

Beschrijving

De vijf arbeiderswoningen behorende tot het Beluikske te Hasselt, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische waarde en de esthetische waarde worden gevormd doordat het een reeks van vijf identieke arbeidershuizen is met de nok loodrecht op de straat, bereikbaar via de woning nummer 16, daterend uit het begin van de 20ste eeuw en uitgerust met een voortuintje. De lijstgevels zijn opgetrokken in baksteen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000260, 12 panden (J. Gyselinck, 1982).


Waarden

Het Beluikske is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Beluikske

Minderbroedersstraat 18-26 (Hasselt)
Reeks van vijf identieke arbeidershuizen, uit begin 20ste eeuw, nokrichting loodrecht op de straat, gelegen haaks tegen de achtergevel van het huis nummer 16, en bereikbaar via een gang doorheen laatst genoemd huis.