Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Symmetrisch opgevatte gevels van 1908 bestaande uit twee woonhuizen volgens de bouwvergunning oorspronkelijk voorzien van een gemeenschappelijke en centrale doorrit voorzien van een torentje met ingesnoerde naaldspits.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen van 1908

Singel 2 (Brugge)
Symmetrisch opgevatte gevels. Gele baksteenbouw met sierankers in combinatie met arduin voor de begane grond en de belijnende banden op de verdieping.