Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning In den Grooten Roozenhoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 30615   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30615

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 11. Z.g. "In den Grooten Roozenhoed" cf. gevelsteen. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige trapgevel met enkelhuisopstand van 1905, n.o.v. architect H. Hoste (Brugge), i.pl.v. een eenvoudige lijstgevel; t.z.t. deels gewijzigde binnenhuis. Bakstenen trapgevel (7 tr. + topstuk) aanleunend bij het traditionele patroon door het inbrengen van Brugse trav.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis In den Grooten Roozenhoed

Spiegelrei 11 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige trapgevel met enkelhuisopstand van 1905, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).