Refugiehuis abdij van Herkenrode

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Maastrichterstraat
Locatie Maastrichterstraat 100 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/160.1
  • OL001388

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Refugiehuis abdij van Herkenrode

Maastrichterstraat 100, Hasselt (Limburg)

Voormalig refugiehus van de abdij van Herkenrode, thans administratief centrum. Opgericht na afbraak van een monumentale vakwerkconstructie Den Heyligen Geest.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Het refugiehuis van de abdij van Herkenrode, zijnde het laatgotische gedeelte aan zuidoostzijde van het gesloten complex, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische waarde van het gebouw wordt gevormd doordat het werd opgericht van 1542 tot 1544, met latere verbouwingen en herbestemmingen.
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt gevormd doordat het één van de oudste stenen gebouwen in de stad is. Het is een gesloten complex met ten zuidoosten een gotische gedeelte bestaande uit een U-vormige vleugel met monumentale voorgevel aan de zijde van de Maastrichterstraat.
De artistieke, meer bepaald esthetische waarde wordt gevormd door het gebruik en de combinatie van materialen en de verscheidene zeer typische laatgotische bouwvormen.
De sociaal-culturele waarde wordt gevormd door de inplanting als dominant volume zodat het, eveneens omwille van het opvallend gebruik van materialen, een sterk beeldbepalend element in de Maastrichterstraat vormt.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000260, 12 panden (J. Gyselinck, 1982).

Waarden

Het refugiehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.