Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30660
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30660

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Manitobaplein nrs. 2-4-6/ Langestraat. Beeldbepalende hoekpanden van vier bouwlagen. Laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk oorspronkelijk hotelfunctie. Neoclassicistische inslag bewaard bij nr. 2 cf. bepleistering met banden en vernieuwde balkons op sierlijk uitgewerkte consoles; afgeschuinde hoek Smalle traptraveeën gemarkeerd door niveau en rondboogvensters.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoekhuis

Manitobaplein 2 (Blankenberge)
Beeldbepalend hoekpand van vier bouwlagen met neoclassicistische inslag, uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk oorspronkelijk hotelfunctie.