Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie burgerhuizen, Villa Ypriana, Villa Leon-Josephine en Villa Marcelle-Juliette

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30673

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkstraat nrs. 261-265. Z.g. "Villa Ypriana", "Villa Leon-Josephine" en "Villa Marcelle-Juliette", samenstel van drie eclectische burgerhuizen van begin 20ste eeuw, nr. 265 gedateerd "1905", nr. 263 gebouwd in 1904 n.o.v. architect J. Heyneman (Uitkerke), nr. 261 van 1911 n.o.v. zelfde architect. Bel-etagewoningen waarvan de lijstgevels uitgewerkt in kleurrijke baksteen, nr. 263, geglazuurde baAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen Villa Ypriana, Villa Leon-Josephine en Villa Marcelle-Juliette

Kerkstraat 261-265 (Blankenberge)
Samenstel van drie eclectische burgerhuizen van begin 20ste eeuw.