Beschermd monument

Semi-gesloten hoeve met omgeving

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 3069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3069

Besluiten

Hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4260

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de semi-gesloten hoeve (woning, poortgebouw, schuur en stallen) met inbegrip van het erf en de directe omgeving.Waarden

De semi-gesloten hoeve, erf en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De hoeve, die op de Ferrariskaart (1771-1777) en op het primitieve kadasterplan (1840) nog als gesloten geheel wordt afgebeeld, omvat concrete sporen van verschillende ontwikkelingsfasen. De straatvleugel - gevormd door poort, duiventil en stallingen - schijnt het oudst, met verwijzingen naar 17de- en 18de-eeuwse structuren onder de vorm van houten (bol)kozijnen, kalkstenen negblokken, smeedijzeren krulankers, steile daken met aandaken en vlechtingen, alsook een gevelsteen met verwijzing naar het jaar 1715. De rechtervleugel - woonhuis en dienstgebouw - omvat oude elementen als een hoge dakstructuur en houten kozijnen aan veldzijde, maar kreeg aan erfzijde toch een beslissend cachet in de 19de eeuw, onder meer met een ingangsdeur in oorspronkelijk schrijnwerk in een vlakke kalkstenen omlijsting.

sociaal-culturele waarde

De hoeves vormen karakteristieke restanten van de oude dorpskern van Groot-Loon, functiebevestigend ingeplant in een prachtig kader van heuvelachtig weiland en boomgaarden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoeve

Grootloonstraat 130 (Borgloon)
Belangrijke semi-gesloten hoeve met bestanddelen uit de 17de eeuw. Op de Ferrariskaart en in de Atlas van de Buurtwegen afgebeeld als een gesloten geheel.