Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30693
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30693

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pereboomstraat nr. 2. Hoeve met losstaande 18de-eeuwse bestanddelen, in L-vorm opgesteld op een onverhard erf, te bereiken via een lange erfoprit vanaf de straat. Ten noorden, het boerenhuis aansluitend bij het langgestrekte type, met aansluitende stal. Ten oosten daarvan, haaks tegenover het woonhuis, het lange volume van schuur met links en rechts geïncorporeerde stal en wagenhuis (nu stAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Pereboomstraat 2 (Damme)
Hoeve met losstaande 18de-eeuwse bestanddelen, in L-vorm opgesteld op een onverhard erf, te bereiken via een lange erfoprit vanaf de straat. Ten noorden, het boerenhuis aansluitend bij het langgestrekte type, met aansluitende stal. Ten oosten daarvan, haaks tegenover het woonhuis, het lange volume van schuur met links en rechts geïncorporeerde stal en wagenhuis (nu stal).