Beschermd monument

Brouwerswoning Den Ancker

Beschermd monument van tot heden

ID
307
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/307

Besluiten

Woningen en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2000  ID: 3527

Beschrijving

De voormalige brouwerswoning 'Den Ancker' te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Lei nummer 7, voorheen Den Ancker genoemd is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gebouwd in de jaren 1619-1620 en vergroot in 1699 door incorporatie van het rechter belendende buurhuis, vormt dit pand een goed voorbeeld van toenmalige voornamere brouwerswoning, in de vorm van een twee bouwlagen hoog gecombineerd diep- en breedhuis opgetrokken in de zogenaamde traditionele bak- en zandsteenstijl, met samenstel van trap- en lijstgevel aan de straat, en nog bewaard kapgebint en fragmenten van balkenstructuur en vakwerkbouw als originele interieuronderdelen.
Typologisch en documentair behoort het tot een van de oudst bewaarde restanten van privé-bebouwing in deze straat. Waardevolle aanpassingen in Louis XV-stijl uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn de elegante spiegelvormige arduinen deuromlijsting met in de sluitsteen een uitbeelding van de vroegere huisnaam "Den Ancker" en, in het interieur, een aantal fraai gestucte plafonds. Latere, 19de- en begin 20ste-eeuwse toevoegingen als marmeren schouwen en een eclectische inrichting in de uitbreiding van 1909 bezitten een bijkomende documentaire waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerswoning Den Ancker

Lei 7 (Leuven)
Woonhuis bij de voormalige brouwerij Den Anker. De woning werd tussen 1619 en 1622 opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl en in 1699 aan de rechterzijde met twee traveeën verbreed door incorporatie van het aanpalende pand.