Poortgebouw De Ware Vrienden

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Maastrichterstraat
Locatie Maastrichterstraat 1-3 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/161.1
  • OL001389

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis De Valck

Maastrichterstraat 1-3, Hasselt (Limburg)

In de 15de en 16de eeuw één der belangrijkste afspanningen; in 1725 tot herenhuis omgevormd; huidig uitzicht resultaat van verbouwingen in 1888.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het poortgebouw, vroeger deel uitmakend van het herenhuis De Valck te Hasselt, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische en esthetische waarde worden gevormd doordat het poortgebouw deel uitmaakt van een herenhuis waarvan het huidige uitzicht werd bepaald door verbouwingen in 1888. De barokke aeddicula-bekroning vertoont het opschrift "De ware vrienden Koninklijke Toneel Maatschappij".

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000260, 12 panden (J. Gyselinck, 1982).

Waarden

Het poortgebouw De Ware Vrienden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.