Restant van gesloten hoeve

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Groot-Loon
Straat Grootloonstraat
Locatie Grootloonstraat zonder nummer (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/158.1
  • OL001822

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Restant van gesloten hoeve

Grootloonstraat zonder nummer, Borgloon (Limburg)

Inrijpoort en stallen, restant van een voormalige gesloten hoeve; afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) als Ferme Copis, naar de toenmalige eigenaar.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het restant van de voormalige hoeve, met name de inrijpoort en stallen.

Waarden

De inrijpoort en stallen van de voormalige vierkantshoeve zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De bewaarde vleugel is het enig bewaarde restant van een gesloten hoeve die nog op de Ferrariskaart (1771-1777) en op het primitief kadasterplan wordt afgebeeld. Het huidige bakstenen corpus vertoont sporen van verschillende bouwfasen, waaronder een silexplint, die op een 17de-eeuwse kern schijnt te wijzen, alsook 18de- en 19de-eeuwse sporen onder de vorm van een rondboogpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken, rechthoekige muuropeningen in een vlakke kalkstenen omlijsting, een venster dat een opkamer markeert, waaronder een kelder bewaard bleef, via een deur van buiten af toegankelijk en afgedekt door een gestrekt, mergelstenen tongewelf.

sociaal-culturele waarde

De hoeves vormen karakteristieke restanten van de oude dorpskern van Groot-Loon, functiebevestigend ingeplant in een prachtig kader van heuvelachtig weiland en boomgaarden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.