Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30748

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van circa 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Stationsstraat 24 (Ieper)
Ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van circa 1922.