Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Kromme Olm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30822

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kromme Olm nr. 1. Z.g. "De Kromme Olm". Historische hoeve aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). Aan de straat gelegen hoeve met overwegend begin 20ste-eeuws uitzicht, maar met stallen en schuur met laat 18de-eeuwse kern.Losse bestanddelen, gegroepeerd rondom een onverhard erf. Ten zuiden van erf woonhuis van 1911, dat na brand heropgebouwd werd. StraAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Kromme Olm

Kromme Olm 1 (Kortrijk)
Kromme Olm nr. 1. Z.g. "De Kromme Olm". Historische hoeve aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). Aan de straat gelegen hoeve met overwegend begin 20ste-eeuws uitzicht, maar met stallen en schuur met laat 18de-eeuwse kern.Losse bestanddelen, gegroepeerd rondom een onverhard erf. Ten zuiden van erf woonhuis van 1911, dat na brand heropgebouwd werd. Stra