Herenhuis Keyser Karel

Beschermd monument van 27-01-2000 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Lei
Locatie Lei 15 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/409.1
  • OB001323

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Keyser Karel

Lei 15, Leuven (Vlaams-Brabant)

L-vormig hoofdgebouw, met aan de noordzijde aansluitend achterhuis en aan de zuidzijde kleine, haakse vleugel. Het achterhuis is het best bewaard en werd vermoedelijk in de 17de eeuw gelijktijdig met het hoofdvolume opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis Keyser Karel te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Lei nr. 15 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: In kern mogelijk opklimmend tot eind l6de, alleszins tot de l7de eeuw, betreft het hier een ruime en complexe woning met U-vormige plattegrond en achterin begrenzend diephuis met trapgevels, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandsteen. Structureel vertegenwoordigt het aldus bijzonder treffend de oorspronkelijke typologie van het toenmalige rijke stadshuis, in het interieur onder meer geïllustreerd door een fragmentarische balkenconstructie en een hijssysteem met rad. Als één van de oudste bebouwingsgetuigen van de Lei bezit het dan ook een bijzondere relictwaarde.
Van de modegebonden latere zowel in- als uitwendige aanpassingen en toevoegingen weerspiegelen in de binneninrichting een aantal fraaie elementen in Lodewijk XV- en XVI-stijl duidelijk de status van de l8de-eeuwse bewoners.

artistieke waarde

Afgezien van de trap met kunstig uitgewerkte Lodewijk XV-trappaal, ligt de artistieke waarde van het interieur nog in de kwaliteitsvolle aankleding van twee salons in Lodewijk XV- en XVI-stijl, onder meer met houten lambriseringen en paneeldeuren, verfijnd stucdecor op wanden en plafonds, in één plafond als omlijsting van een geschilderd wolkentafereel, en verder nog fraaie marmeren schouwen, waarvan één mantel bijkomend gedecoreerd werd met een geschilderd putti-tafereel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.