Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen gebouwd in 1932

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30936
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30936

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Korte Sportstraat nrs. 5-19 en nrs. 6-16. Arbeiderswoningen gebouwd in 1932 voor de arbeiders van betonwerkerij De Clercq (cf. Dampoortstraat). Eenheid met in spiegelbeeld gebouwde huizen. Rode baksteenbouw verlevendigd met bepleisterde doorlopende banden en dito hanenkammen boven de muuropeningen. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk o.m. cf. nr. 7.In dit bouwblok staan in de aangrenzende strAanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen van 1932

Korte Sportstraat 5-16, 17-19 (Brugge)
Arbeiderswoningen gebouwd in 1932 voor de arbeiders van betonwerkerij De Clercq (zie Dampoortstraat). Eenheid met in spiegelbeeld gebouwde huizen.