Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Medardus en -Gildardus met ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 01-10-2010 tot heden

ID: 31   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31

Besluiten

Sint-Medardus- en Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2010  ID: 4767

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Medardus en -Gildardus met kerkhof, bewaarde gotische toren en neogotische nieuwbouw uit 1877.Waarden

De Sint-Medardus en -Gildarduskerk en met inbegrip van het ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Oude, sinds 1241 vermelde, maar wellicht tot de 12de eeuw opklimmende, hertogelijke stichting waarvan de vm. Norbertijnenabdij van Dielegem (Jette) het begevings- en tiendenrecht bezat, tevens eertijds belangrijk bedevaartsoord ter ere van de H. Cornelius.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een middelgrote, homogeen neogotische, landelijke parochiekerk met omringend ommuurd kerkhof, in 1874 door G. Hansotte opgetrokken in de vorm van een driebeukig volume in baksteen en natuursteen, met pseudobasilicale opstand, pseudotransept, driezijdig gesloten koor en een in het nieuwbouwproject geïntegreerde, mogelijk tot ca. 1300 opklimmende, natuurstenen westtoren met een fraai classicistisch, hardstenen portiek van circa 1750. Met haar krachtige en evenwichtige volumeopbouw, sobere vormgeving, ritmische verticale geleding met hoge lancetvensters en versneden steunberen en dit in combinatie met de harmonieus geïntegreerde, maatvoerende gotische toren is deze met bescheiden middelen gerealiseerde plattelandskerk bijzonder representatief voor het omvangrijke oeuvre van Gustave Hansotte (1827-1886) die als provinciaal architect voor het arrondissement Brussel (1869-1886) een aantal kerken realiseerde in een volumetrisch sterke, evenwichtige en verzorgd gedetailleerde neogotische stijl.

artistieke waarde

Intact bewaard neogotisch ruimteconcept met gebruikelijke tweeledige opstand en een overkapping met bakstenen, vierledige kruisribgewelven met daarnaast een vrijwel homogeen neogotische stoffering met ondermeer door Hansotte zelf ontworpen altaren en figuratieve glas-in-loodramen uit het atelier van Samuël Coucke (1833-1899) te Brugge. Bovendien beschikt de kerk over een sinds 1979 beschermd, uitermate belangrijk en zeldzaam Forcevilleorgel (1744).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Medarus en -Gildardus

Rossemdorp zonder nummer (Meise)
Georiënteerde, neogotische parochiekerk van 1874 naar ontwerp van 1873 van de hand van G. Hansotte, gelegen te midden van een omringend, ommuurd kerkhof, door een latere uitbreiding geopend aan de noordzijde.