Beschermd monument

Brouwerij de Jonge Sint-Jacob

Beschermd monument van tot heden

ID
310
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/310

Besluiten

Woningen en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2000  ID: 3527

Beschrijving

De voormalige brouwerij de Jonge Sint-Jacob te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Lei nr. 19 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als voormalige brouwerswoning met annex de brouwerij, reeds bekend in de l7de eeuw en actief tot 1931, bezit dit pand een belangrijke typologische en documentaire waarde als getuige van de historische evolutie van de Lei.
Met haar L-vormig volume van drie bouwlagen en haar markante zes traveeën brede voorgevel met laat-barokke vormgeving, te dateren eind l7de-begin l8de eeuw en gekenmerkt door het typerende netwerkdecor van zandstenen platte banden op een bakstenen achtergrond, en bijkomend, de kunstig geprofileerde hardstenen monumentale poortomlijsting als accentuering van de dubbelhuisopstand, neemt deze voorname stadswoning een dominante positie in binnen het straatbeeld en vormt zij stilistisch een belangrijke schakel binnen de laatbarokke privé-architectuur te Leuven.

artistieke waarde

Naast nog een originele balkenstructuur met tussenliggende troggewelfjes in een benedenkamer, getuigt het interieur vooral van een geraffineerde 18de-eeuwse herinrichting in Louis XV-stijl. De stucdecoratie van de plafonds, de houten paneeldeuren en lambrisering, de eikenhouten trap met kunstig gesculpteerde trappalen, en, in een gelijkvloers salon, het bijzonder fraaie ensemble van wandkasten en de met houten panelen ingeklede schouwmantel waarin een landelijk tafereel prijkt op naam van de schilder Frans Huygens en gedateerd 1785, getuigen van een bedreven vakmanschap en zijn waardevolle uitingen van verfijnde interieurdecoratie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij de Jonge Sint-Jacob

Lei 19 (Leuven)
Gebouwencomplex dat bestaat uit een ruime, laatbarokke herenwoning op L-vormig grondplan, enkele laat-19de- en 20ste-eeuwse bijgebouwen, en achteraan in de tuin de gebouwen van de voormalige mouterij.