Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31050
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31050

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 33/ Boomgaard. Eind 19de- of begin-20ste-eeuws dubbelhuis met gecementeerde neoclassicistisch getinte lijstgevel. Rechts naast de woning, een laag bakstenen poortgebouw met Marianisje in de trapgevel verwerkt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kasteelstraat 33 (Damme)
Eind 19de- of begin-20ste-eeuws dubbelhuis met gecementeerde neoclassicistisch getinte lijstgevel. Rechts naast de woning, een laag bakstenen poortgebouw met Marianisje in de trapgevel verwerkt.