Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31072
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31072

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde bakstenen trapgevel met ovale oculus in de top. Nieuwe winkelpui.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

D'Hondtstraat 20 (Ieper)
Verankerde bakstenen trapgevel met ovale oculus in de top. Nieuwe winkelpui.