Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31085
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31085

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis, begrensd door puntgevel met aandak, schouderstukken, muurvlechtingen; dakvenster met driehoekige frontonbekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Sint-Janstraat 14 (Ieper)
Huis, begrensd door puntgevel met aandak, schouderstukken, muurvlechtingen; dakvenster met driehoekige frontonbekroning.