Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Lei

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-01-2000 tot heden

ID: 311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/311

Besluiten

Woningen en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2000  ID: 3527

Beschrijving

De Lei te Leuven is beschermd als stadsgezicht, met uitzondering van de als monument beschermde woningen nummers 7, 13, 15 en 19.Waarden

Lei nrs. 3-31 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historisch-stedenbouwkundige en architectuurhistorische waarde: Gesitueerd aan de Dijle en aan de rand van de historische stadskern en begrensd door het Handbooghof en de eerste 12de-eeuwse stadsomwalling, getuigt de bebouwing Lei nummers 3 tot 31 treffend van de historische evolutie van deze straat als vestigingsplaats van brouwerijen aan de Dijle en als uitgelezen woonplaats van vooraanstaanden en rijke brouwersfamilies.
Typologisch en stilistisch vormt de bebouwing in haar geheel een bijzonder harmonieus straatbeeld, representatief voor het bouwverloop van de Lei en gaande van een mogelijk tot eind l6de, alleszins tot de 17de eeuw opklimmende bouwtrant in traditionele bak- en zandsteenstijl, over een stijlbewuste laatbarokke architectuur uit eind 17de - begin 18de eeuw en een tijdstyperende neoclassicistische eenheidsarchitectuur uit de eerste helft van de 19de eeuw, tot een uitgesproken eclectische vormgeving uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Als laatste relict van een eertijds hier actieve brouwbedrijvigheid vertegenwoordigt het gebouw 'de Hopbloem' een functionele industriële architectuur van 1915, ontworpen door architect A. Devos. Gelegen achteraan in de tuin van het pand Lei nummer 19, is in dit 'Hopbloem'-gebouw bovendien een gedeelte van de 12de-eeuwse stadswal geïntegreerd.
Door haar specifieke en beeldbepalende ligging en haar waardevolle scenografie drukt deze sfeervolle woonbuurt onmiskenbaar een belangrijke stempel op het historische stadsbeeld van Leuven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huizenrij Lei

Lei (Leuven)
De Lei, gelegen tussen de Dijle en het Handbooghof, vormde tot het begin van de 20ste eeuw de westelijke begrenzing van één van de oudste wijken van Leuven, met name de Slachthuiswijk. De westelijke straatwand met geknikte rooilijn wordt nog steeds bepaald door een markante aaneengesloten rijbebouwing, getuigend voor de historische evolutie van de straat.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij 't Sas van Gendt

Lei 11 (Leuven)
Enkelhuis van drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een rood pannen zadeldak, dat een gedeelte is van de voormalige brouwerij 't Sas van Gendt, een 17de-eeuws breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Burgerhuis Den Sterrekijker

Lei 21 (Leuven)
In kern mogelijk tot het einde van de 17de eeuw opklimmend breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met dakkapel en een aandak dat voorzien is van muurvlechtingen.


Burgerhuis Het Jesuken

Lei 17 (Leuven)
In kern zeker tot het derde kwart van de 17de eeuw opklimmend breedhuis dat vermoedelijk in het derde kwart van de 18de eeuw door brand geteisterd en kort daarna hersteld werd.


Eerste stadsomwalling

Brusselsestraat 69, Handbooghof zonder nummer, Kapucijnenvoer 35, Karel van Lotharingenstraat 14-24, 25, Lei 19, Pater Damiaanplein 9, Redingenstraat 4, Tiensestraat zonder nummer (Leuven)
De eerste stenen omwalling van Leuven dateert uit het midden van de 12de eeuw, meer bepaald uit de periode 1156-1165.


Herenhuis

Lei 25, 23A (Leuven)
Ruime herenwoning, in 1834 ontstaan door samenvoeging van twee oudere kernen, en opgevat als dubbelhuis van vijf traveeën, drie bouwlagen en een mezzanino onder een kunstleien zadeldak.


Stadswoningen

Lei 23, 27-31 (Leuven)
Enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken, vermoedelijk met oudere kern.