Beschermd monument

Domein Fonteinhof: erf met gebouwen, toegangsdreef en omgrachting

Beschermd monument van 09-07-2003 tot heden
ID: 3110   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3110

Besluiten

Fonteinhof, toegangsweg en omgrachting en agrarische omgeving, met kassei- en voetweg
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-2003  ID: 4070

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het erf met gebouwen behorend tot de voormalige herenhoeve Fonteinhof, met inbegrip van de toegangsweg en omgrachting.Waarden

Het Fonteinhof met toegangsweg en omgrachting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Van de sinds de 19de eeuw geregistreerde bebouwing in semi-gesloten constellatie rond een erf resten nog fragmenten in de poortvleugel, die een complex volume vormt van verschillende aan elkaar gelieerde baksteenvolumes, waarbij aandaken, muurankers en een gedichte kalkstenen rondboogpoort getuigen van een zekere historiciteit. Van de rechtervleugel schijnt enkel het achterste gedeelte, met een vakwerkskelet, nog authentiek. Een vrijstaande achtervleugel, voorheen dwarsschuur, werd verbouwd omstreeks 1914 (zie sluitsteen); de oorspronkelijke schuurpoort is dichtgemetseld en verschillende muuropeningen zijn symmetrisch verspreid over het parament, dat afgeboord wordt door een eenvoudige baksteenfries. De vrijstaande vleugel heeft nog een industrieel-archeologisch belang omdat hier het lokaal belangrijke fruitsapfabriekje Looza werd opgestart.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde:
Afgezien van enkele restanten van een rustieke herenboertuin, grotendeels buiten de wallen gelegen en bestaande uit enkele bomen en een fontein die de gracht voedt, beschikt het Fonteinhof nog over een interbellumtuin binnen de wallen, representatief onderdeel van een contemporaine uitbreiding van het hoevecomplex. De tuin is in drie zones verdeeld, overeenkomstig zijn drievoudige functie: sier, sport en spel, nut. In de as van het huis ligt een bloementuin met gazon achteraan, waar ten oosten een tweede gazon met zwembad aan beantwoordt en ten westen, achter de schuur, een moes- en fruittuin.

sociaal-culturele waarde

Het Fonteinhof is een semi-gesloten herenhoeve, die in kern 17de-eeuws is, maar die waarschijnlijk kan worden geassocieerd met een oudere, feodale inplanting. Het complex heeft alleszins een authentieke omgrachting, staat via een met verschillende exemplaren van Tilia vulgaris afgeboorde dreef in een axiaal verband met de dorpskern en via een voetweg met het nabije watermolencomplex. Het complex is van een uitgesproken beeldbepalende waarde.

historische waarde

Het Fonteinhof is een semi-gesloten herenhoeve, die in kern 17de-eeuws is, maar die waarschijnlijk kan worden geassocieerd met een oudere, feodale inplanting. Het complex heeft alleszins een authentieke omgrachting, staat via een met verschillende exemplaren van Tilia vulgaris afgeboorde dreef in een axiaal verband met de dorpskern en via een voetweg met het nabije watermolencomplex. Het complex is van een uitgesproken beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Fonteinhof

Fonteinhof 1, 2 (Borgloon)
De voormalige herenhoeve Fonteinhof is toegankelijk via een lindendreef. Het semi-gesloten complex omvat een poortvleugel, een residentiƫle vleugel, een pachterswoning en voormalige stallen en een dwarsschuur.

Is de omvattende bescherming van

Parkje, tuin en boomgaard van het Fonteinhof

Fonteinhof 1-2 (Borgloon)
nterbellumtuin aangelegd in het ouder park bij het herenhuis van een historische, omwalde hoeve, met kern uit de 17de eeuw, waarvan de configuratie sedert de Ferrariskaart (1774-1775) nagenoeg ongewijzigd bleef. Bewaarde grachten.