Afspanning Mouling

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Walputstraat
Locatie Walputstraat 21 (Hasselt)
Alternatieve naam Stadshoeve Het Zonneke

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/220.1
  • OL001391

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadshoeve Het Zonneke

Walputstraat 21, Hasselt (Limburg)

Stadshoeve uit de 17de eeuw, in de 20ste eeuw omgebouwd tot café; op de binnenplaats, 19de-eeuwse veewaag.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De afspanning Mouling te Hasselt, ook wel stadshoeve Het Zonneke genaamd, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische waarde van het pand wordt gevormd doordat de woning een voormalige stadshoeve uit de 17de eeuw is die in de 20ste eeuw werd omgebouwd tot café. Op de binnenplaats is er een 19de-eeuwse veewaag.
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische en esthetische waarde wordt gevormd doordat het uitzicht van het gebouw dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000260, 12 panden (J. Gyselinck, 1982).

Waarden

De afspanning Mouling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.