Beschermd monument

Burgerhuis De Roomse Keizer

Beschermd monument van 28-09-1994 tot heden

ID
3120
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3120

Besluiten

Geografisch pakket Rekem
definitieve beschermingsbesluiten: 28-09-1994  ID: 2750

Beschrijving

Het burgerhuis De Roomse Keizer te Rekem, is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalig hotel De Roomse Keizer, in 1710 gebouwd door drossaard Coolen, in 1750 door graaf Jan-Gobert gekocht als woning voor de rentmeesters; tussen 1772 en 1779 in gebruik als hotel. Vanaf 1879 heeft het gebouw de functie van dokterskabinet en apotheek, waarvan de gehele inboedel bewaard bleef.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als gebouw uit 1710 in Maasstijl met huidige laatclassicistische gevelordonnantie uit het einde van de 18de- begin 19de eeuw en cementering met neoclassicistische ornamenten uit het einde van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Gezien het gave 19de-eeuwse interieur van de apotheek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Roomse Keizer

Herenstraat 1 (Lanaken)
Hotel uit 1710; breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met laat-classicistische gevelordonnantie uit eind 18de - begin 19de eeuw.