Woning De Roos

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 2 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/219.1
  • OL001186

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning De Roos

Hoogstraat 2, Hasselt (Limburg)

Woning De Roos is opgetrokken op de hoek van de Kapelstraat en de Hoogstraat en telt vier traveeën in de eerste en drie traveeën in de tweede straat. Het classicistisch pand telt drie bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning De Roos te Hasselt, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische waarde van het pand wordt gevormd doordat het in de tweede helft van de 15de eeuw als slagerij fungeerde, tijdens de 16de eeuw als herberg en vanaf de 19de eeuw als handelszaak.
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische en esthetische waarde wordt gevormd doordat het in de tweede helft van de 18de eeuw werd opgetrokken in classicistische stijl.
De sociaal-culturele waarde wordt gevormd door de inplanting van het pand als sterk straatbeeldbepalend element zowel in de Hoogstraat als in de Kapelstraat en de Grote Markt.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000261, Hoogstraat 2 en postkantoor (J. Gyselinck, 1982).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.