Postkantoor

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Havermarkt
Locatie Havermarkt 31-35 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/153.1
  • OL001187

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Postkantoor

Havermarkt 31-35, Hasselt (Limburg)

Het postkantoor is een monumentaal complex in eclectische stijl met neobarokelementen en is op een gevelsteen gedateerd 1899.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het postkantoor te Hasselt, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische en esthetische waarde van het postkantoor wordt gevormd doordat het een monumentaal complex in eclectische stijl met neobarokke elementen, gedateerd 1899, betreft. Het is qua stijl en volume een typisch voorbeeld van een openbaar gebouw uit deze periode.
De sociaal-culturele waarde wordt gevormd door de inplanting van het imposant volume als een sterk beeldbepalend element op de Havermarkt.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000261, Hoogstraat 2 en postkantoor (J. Gyselinck, 1982).

Waarden

Het postkantoor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.