Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31251
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31251

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oostkerkestraat nr. 4. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen m.n. een boerenhuis met geïntegreerde paardenstal, een schuur, een stal en een wagenschuur. Toegankelijk via een lange dreef. Boerenhuis met geïntegreerde stal staat reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van 1835, maar is wellicht ouder. Boerenhuis uit de 17de-18de eeuw, vier traveeën + twee opkamertraveeën onder versAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Oostkerkestraat 4 (Brugge)
Hoeve bestaande uit een boerenhuis met geïntegreerde paardenstal, een schuur, een stal en een wagenschuur. Toegankelijk via een lange dreef. Boerenhuis met geïntegreerde stal staat reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van 1835, maar is wellicht ouder.