Stadswoning

Beschermd monument van 28-09-1994 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Herenstraat
Locatie Herenstraat 7-9 (Lanaken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73042/104.1
  • OL000250

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Herenstraat 7-9, Lanaken (Limburg)

Oorspronkelijk één breedhuis, uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Beschrijving

Het voormalig breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw te Rekem, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl en later opgesplitst in twee woningen, is beschermd als monument.

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als breedhuis in Maaslandse renaissancestijl uit de tweede helft van de 17de eeuw met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw met cementering en neoclassicistische decoratie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.