Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 28-09-1994 tot heden
ID: 3126   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3126

Besluiten

Geografisch pakket Rekem
definitieve beschermingsbesluiten: 28-09-1994  ID: 2750

Beschrijving

Het voormalig breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw te Rekem, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl en later opgesplitst in twee woningen, is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als breedhuis in Maaslandse renaissancestijl uit de tweede helft van de 17de eeuw met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw met cementering en neoclassicistische decoratie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Herenstraat 7-9 (Lanaken)
Oorspronkelijk één breedhuis, uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.