Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31288
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31288

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijke tweewoonst, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoningen

Vromanstraat 10 (Wingene)
Oorspronkelijke tweewoonst, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.