Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31309
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31309

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schavelarestraat nrs. 18-20-22. Samenstel van arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nrs. 18-20: met gecementeerd parement, bij nr. 18 met imitatiebanden en getoogde muuropeningen in een geriemde omlijsting met verzorgde sluitstenen, bij nr. 20 geometrische motieven en dito muuropeningen. Nr. 22: Rechthoekige muuropeningen onder lateien, baksteenfries. Vernieuwd houtwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van arbeidershuizen

Schavelarestraat 18-20 (Torhout)
Schavelarestraat nrs. 18-20-22. Samenstel van arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nrs. 18-20: met gecementeerd parement, bij nr. 18 met imitatiebanden en getoogde muuropeningen in een geriemde omlijsting met verzorgde sluitstenen, bij nr. 20 geometrische motieven en dito muuropeningen. Nr. 22: Rechthoekige muuropeningen onder lateien, baksteenfries. Vernieuwd houtwerk.