Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koortskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31326
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31326

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 33. Koortskapel "O.-L.-Vrouw Nood zoekt Troost., l. palend aan het voormalige wijkschooltje. Opgericht ca. 1880 door Charles Debouck, bewoner van het vooroorlogse landhuis met park gelegen op de Z.O.-hoek van het kruispunt Tresoriers-/ Frezenbergstraat. Verwoest tijdens W.O. I en niet op dezelfde plaats wederopgebouwd in 1925; oorspronkelijke ligging . i.e. tgov. het verdwenen landhuis . aanAanduiding van

Is de vaststelling van

Koortskapel

Frezenbergstraat 33 (Zonnebeke)
Eenvoudige, eenbeukige kapel van vier traveeën met halfronde absis. Afdekking door middel van zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Donkerrode baksteenbouw; straatgevel met plint van Atrechtse zandsteen. Trapgevel met klokkenruitertje. Roosvenster boven de luifel van het ingangsportaal met geschilderd opschrift "O.-L.-V. nood zoekt boost. B.V.O." op houten spant.