Kasteel van Brustem: kasteel, aanhorigheden, moestuin en park

Beschermd monument van 04-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Brustem
Straat Brustem-Dorp
Locatie Brustem-Dorp 24, Brustem-Dorp 26, Brustem-Dorp 28 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71053/274.1
  • OL001933

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein Brustem

Brustem-Dorp 24-28, Sint-Truiden (Limburg)

Neo-Vlaams Renaissance kasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879. Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van Saintenoy.

Kasteelpark van Brustem

Brustem-Dorp 24-28 (Sint-Truiden)

Kasteelpark (circa 26 ha) in landschappelijke stijl met riant karakter, van uitzonderlijke ontwerpkwaliteit, in een domein van feodale oorsprong met interessante ont­wikkeling; bestaande uit weilanden, parkbos, hoogstam­boomgaarden en een serpentinevijver; aangelegd in 1879-1884 samen met de bouw van het door Josse Schadde ontworpen neorenaissancekasteel, dat in 1938 brandschade kende en in een verarmde versie werd wederopgebouwd.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel Brustem, een neo-Vlaams renaissancekasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar een ontwerp van Josse Schadde uit 1879, bijhorende moestuin en bijhorende dienstgebouwen, mede naar ontwerp van Saintenoy.

Waarden

Het kasteel, de aanhorigheden, de moestuin en het park zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De artistieke waarde vervat in de hoge belevingswaarde van het samenspel van elementen van cultuur en natuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Ten eerste het kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl naar ontwerp van architect Josse Schadde uit 1879-1882, als opvolger van het ancien-régimekasteel dat een opperhofneerhofstructuur bezat, waarvan de site en de wal nog aanwezig zijn.
Ten tweede de aanhorigheden met binnenplaats, in dezelfde stijl als het kasteel en gedateerd HP (monogram van de bouwheer Pitteurs Hiegaerts), 1882, typisch voorbeeld voor de tweede helft van de 19de eeuw van dienstgebouwen, deels ontworpen in samenwerking met architect Paul Saintenoy met een architectuur die even verzorgd is als die van het kasteel.
Ten derde de moestuin met drie ingangshekken van smeedijzer, als exemplarisch voorbeeld van een 19de-eeuwse kasteelmoestuin met hoge fruitmuren, gelegen bij de site van het oude kasteel.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: De tuinkunsthistorische waarde van het park in landschappelijke stijl, uit rond 1884, met langgerekte vijver, hooilanden, bomen, bomengordel en solitairen en een ijskelder, als exemplarisch voorbeeld van een park in landschappelijke stijl met hoge ontwerpkwaliteit.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.