Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 31415   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31415

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Legeweg nr. 14. Breedhuis met enkelhuisopstand. Volgens bouwvergunning van 1928 gebouwd als huis met bijhorend commerciële functie. Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen plint en verlevendigd met gele baksteen voor het benadrukken van de muuropeningen, de horizontale gevelbelijning en het dakvenster. Verharde voortuin. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 39/1928.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel

Legeweg 14 (Brugge)
Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen plint en verlevendigd met gele baksteen voor het benadrukken van de muuropeningen, de horizontale gevelbelijning en het dakvenster.