Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Vedastus en pastorie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-11-1981 tot heden

ID
3142
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3142

Besluiten

Parochiekerk Sint-Vedastus, pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1981  ID: 1755

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Vedastus en de pastorie met hun onmiddellijke omgeving, bestaande uit onder meer het kerkhof en de pastorietuin en het aangrenzend plein.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de omgeving van de Sint-Vedastuskerk en pastorie als volgt gemotiveerd: als omkadering van beide gebouwen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000230, Sint-Vedastuskerk, pastorie en omgeving (GYSELINCK J., 1981).


Waarden

De Sint-Vedastuskerk en de pastorie, met hun onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Vedastusstraat zonder nummer (Borgloon)
Gelegen binnen het ommuurde kerkhof. De Sint-Vedastuskerk is een zeer oude stichting, vanaf eerste helft 13de eeuw in handen van de abdij van Herkenrode.


Pastorie Sint-Vedastusparochie

Vedastusstraat 2 (Borgloon)
Pastorie, gelegen in een voortuin, afgesloten door een lage muur en een hek tussen hardstenen pijlers. De eerste vermelding van een pastorie dateert van 1701.