Beschermd cultuurhistorisch landschap

Natuurgebied rond de Bosbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 28-03-1985 tot heden

ID
3144
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3144

Besluiten

Natuurgebied rond de Bosbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1985  ID: 2034

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het natuurgebied rond de Bosbeek.
Het gegraven traject van deze beek, aangelegd tijdens de 13de-14de eeuw, scheidt het oude moerasgebied Tösh van het kleinschalig cultuurlandschap met houtkanten, graslanden, akkertjes en geriefhoutbossen rond Langeren.Waarden

Het Natuurgebied rond de Bosbeek is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Tösh, Langeren en Wurfeld

Elen (Dilsen-Stokkem), Maaseik, Neeroeteren (Maaseik)
Het gebied strekt zich uit langs de Bosbeek tussen Neeroeteren en Maaseik. Het vlakke reliëf werd plaatselijk gediversifieerd door latere zandverstuivingen en de vorming van landduinen zoals bij Siemkensheuvel. De bedding van de Bosbeek tussen Neeroeteren en Maaseik werd waarschijnlijk gedurende de 13de en/of de 14de eeuw gegraven in functie van de Maaseiker stadswallen en de watermolens. Men treft in de westelijke helft van de ankerplaats een kleinschalig oud cultuurlandschap op een plaggenbodem aan in het deelgebied Langeren en De Staart, met een grote dichtheid aan houtkanten, graslanden, akkertjes en geriefhoutbossen. Centraal in het gebied ligt de zogenaamde Tösch, een nat terrein met grote percelen ten zuiden van de Bosbeek. Een uitgestrekt gebied van weiden en akkers op een plaggenbodem bepaalt het uitzicht van het oostelijk deel van de ankerplaats, genaamd Wurfeld.