Huis De Franse Kroon

Beschermd monument van 21-04-1987 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 53 (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71066/107.1
  • OL001275

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Franse Kroon

Dorpsstraat 53, Zonhoven (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak, te situeren tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft Huis De Franse Kroon, in 1782 opgericht als herberg.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke, in casu architectuurhistorische waarde, als volgt: "als breedhuis van het dubbelhuistype uit de tweede helft van de 18de eeuw (1782)."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000328, Huis De Franse Kroon (S.N., 1987).

Waarden

Het pand De Franse Kroon is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunsthistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.