Huis De Franse Kroon met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1987 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Dorpsstraat, Eikenenpad
Locatie Dorpsstraat 53, Eikenenpad (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/71066/103.1
  • OL001176

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Franse Kroon

Dorpsstraat 53, Zonhoven (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak, te situeren tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen, tuinen

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het Huis De Franse Kroon met de onmiddellijke omgeving, een perceel waarop het huis is gebouwd en waartoe oorspronkelijk een aantal aanhorigheden zoals schuren en stallen en een brouwerij-stokerij hoorden. Begin 21ste eeuw bestaat deze omgeving uit een tuin en aan de noordzijde van het perceel een modern bijgebouw met onder andere garage langsheen het Eikenenpad.

Waarden

Het pand met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

omdat het integrerend deel uitmaakt van de woning.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.