Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa ingeplant op een ruim perceel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa ingeplant op een ruim perceel, volgens het kadaster gebouwd in 1957. Onregelmatige plattegrond.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Stationsstraat 71 (Beernem)
Villa ingeplant op een ruim perceel, volgens het kadaster gebouwd in 1957. Onregelmatige plattegrond.