Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadsschouwburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 31495   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31495

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgetrokken in een eclectische bouwtrant gedomineerd door neogotische en neorenaissancistische stijlelementen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1931.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadsschouwburg

Vandenpeereboomplein 57 (Ieper)
Opgetrokken in een eclectische bouwtrant gedomineerd door neogotische en neorenaissancistische stijlelementen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1931.