Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Pieter Jan Braecke

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden
ID: 3150   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3150

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5289

Beschrijving

Het oorlogsmonument ontworpen door Pieter Jan Braecke is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het oorlogsmonument ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog en bij uitbreiding van de Tweede Wereldoorlog, een gedenkteken dat op de oorspronkelijke plaats is blijven staan, is een getuige van de Belgische en Tongerse politieke geschiedenis, en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door de nationaal bekende beeldhouwer Pieter Jan Braecke (1859-1938) ontworpen, op 29 augustus 1926 ingehuldigd oorlogsgedenkteken, typologisch uitgewerkt als een achthoekig waterbekken, waaruit een vierhoekige sokkel oprijst met aan elke zijde een bloembak, waarboven drie treden, een ranke gedenkzuil en drie bekronende kinderfiguren; rijke symbolentaal, getuige de mooie jeugdige beeldengroep, de lauwerkransen en de waterbekkens, symbolen van optimisme, liefde, jeugd en toekomst; getuige eveneens de leeuwenkoppen, de vlag, de helm, de jaartallen, symbolen van moed, heldhaftige oorlogsstrijd, vaderland, overwinning en roem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Stadhuisplein zonder nummer (Tongeren)
Op 29 augustus 1926 werd het monument naast het stadhuis onthuld door Koning Albert I en Koningin Elisabeth. Het werd ontworpen op vraag van het stadsbestuur door de beeldhouwer Pieter Braecke.