Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve: landelijke omgeving met wegkapel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-01-2004 tot heden
ID: 3154   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3154

Besluiten

Hoeven met omgeving en kerkhof van parochiekerk Sint-Vedastus
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4159

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de landelijke omgeving van de gesloten hoeve, bestaande uit een tuin, moestuin, omhaagd grasland, een boomgaard en een bakstenen wegkapel geflankeerd door twee coniferen. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De landelijke omgeving van semi-gesloten hoeve, met inbegrip van de wegkapel, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het naast de hoeve gelegen weiland- en boomgaardperceel sluit functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept de beeldbepalende waarde ervan en heeft zelf zekere esthetische karakteristieken. De samenhang tussen hoeve en onbebouwd hinterland is typerend voor de aloude dorpsstructuur. Een wegkapel op de hoek tussen de twee flankerende straten, waaronder de oude Truierweg, die als belangrijke verbindingsas fungeerde, draagt bij tot het historische representatieve en pittoreske totaalbeeld.

historische waarde

Het naast de hoeve gelegen weiland- en boomgaardperceel sluit functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept de beeldbepalende waarde ervan en heeft zelf zekere esthetische karakteristieken. De samenhang tussen hoeve en onbebouwd hinterland is typerend voor de aloude dorpsstructuur. Een wegkapel op de hoek tussen de twee flankerende straten, waaronder de oude Truierweg, die als belangrijke verbindingsas fungeerde, draagt bij tot het historische representatieve en pittoreske totaalbeeld.

volkskundige waarde

Het naast de hoeve gelegen weiland- en boomgaardperceel sluit functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept de beeldbepalende waarde ervan en heeft zelf zekere esthetische karakteristieken. De samenhang tussen hoeve en onbebouwd hinterland is typerend voor de aloude dorpsstructuur. Een wegkapel op de hoek tussen de twee flankerende straten, waaronder de oude Truierweg, die als belangrijke verbindingsas fungeerde, draagt bij tot het historische representatieve en pittoreske totaalbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Langegrachtstraat 4-6 (Borgloon)
Het gaat hier waarschijnlijk om de oude, 17de-eeuwse kern van de hoeve, die nog slechts blijkt uit de hergebruikte, S-vormige muurankers in de poortvleugel.