Gesloten hoeve: landelijke omgeving met wegkapel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Hoepertingen
Straat Langegrachtstraat, Truierweg, Smisstraat
Locatie Langegrachtstraat, Smisstraat, Truierweg (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73009/119.1
  • DL002334
  • OL002010

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Langegrachtstraat 4-6, Borgloon (Limburg)

Het gaat hier waarschijnlijk om de oude, 17de-eeuwse kern van de hoeve, die nog slechts blijkt uit de hergebruikte, S-vormige muurankers in de poortvleugel.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de landelijke omgeving van de gesloten hoeve, bestaande uit een tuin, moestuin, omhaagd grasland, een boomgaard en een bakstenen wegkapel geflankeerd door twee coniferen. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.

Waarden

De landelijke omgeving van semi-gesloten hoeve, met inbegrip van de wegkapel, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

Het naast de hoeve gelegen weiland- en boomgaardperceel sluit functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept de beeldbepalende waarde ervan en heeft zelf zekere esthetische karakteristieken. De samenhang tussen hoeve en onbebouwd hinterland is typerend voor de aloude dorpsstructuur. Een wegkapel op de hoek tussen de twee flankerende straten, waaronder de oude Truierweg, die als belangrijke verbindingsas fungeerde, draagt bij tot het historische representatieve en pittoreske totaalbeeld.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.