Beschermd monument

Semi-gesloten hoeve Spaans Huis: boerenwoning, schuur en stallen

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 3159   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3159

Besluiten

Spaans Huis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2246

Beschrijving

De boerenwoning, schuur en stallen van de semi-gesloten hoeve het Spaans Huis te Hasselt, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De artistieke, meer bepaald architectuurhistorische waarde van de hoeve wordt gevormd doordat het is opgetrokken in stijl- en regelwerk met overkragende bovenverdieping, en dateert uit de 16de eeuw. De wetenschappelijke en de documentaire waarde wordt gevormd doordat het één van de zes in de provincie Limburg bewaarde exemplaren in stijl- en regelwerk met verdieping in overkraging betreft.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000318, Spaans Huis(J. Gyselinck, 1986).


Waarden

Het zogenaamde Spaans Huis, bestaande uit het woonhuis en de dwarsschuur met stalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoeve Spaans Huis

Kiezelstraat 70-72 (Hasselt)
Merkwaardige, semi-gesloten hoeve met rechthoekig erf; witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Thans opgesplitst in twee woningen.