Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 1859

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31639
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31639

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 125. Semi-gesloten hoeve met het jaartal 1859 cf. gevelsteen in de l.zijgevel van dwarsschuur. Lage bestanddelen van verankerde rode baksteen onder o.m overstekende zadeldaken, opgesteld rondom een bekiezeld erf met erfoprit ten O; open vaalt en drinkplaats in het W. Ten Z.O., huisweide aan de straat afgezoomd door populieren en betonnen hek. Woonhuis met aansluitende, haakse stalvleugel, teAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve gedateerd 1859

Roeselarestraat 125 (Ledegem)
Semi-gesloten hoeve met het jaartal 1859, zie gevelsteen in de linker zijgevel van dwarsschuur.