Woning De Drossaerd met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Kuringen
Straat Joris van Oostenrijkstraat
Locatie Joris van Oostenrijkstraat (Hasselt)
Alternatieve naam Pastorie van de Sint-Gertrudisparochie met omgeving

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/71022/106.1
  • DL000359
  • OL001119

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning De Drossaerd

Joris van Oostenrijkstraat 57, Hasselt (Limburg)

Eertijds de woning van de schout van Kuringen; het huidig classicistisch uitzicht dateert van 1778 toen het gebouw door schout Jadin verbouwd werd.

Is de omvattende bescherming van

Bibliotheek

Joris van Oostenrijkstraat 61, Hasselt (Limburg)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch oudere, mogelijk 17de-eeuwse kern.

Gildezaal

Joris van Oostenrijkstraat 59, Hasselt (Limburg)

Gildezaal, vroeger deel uitmakend van het koetshuis van de schout. Huidig uitzicht uit de tweede helft van de 18de eeuw, doch oudere kern.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde Woning De Drossaerd met de onmiddelijke omgeving, met inbegrip van de bibliotheek en de gildezaal.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van De Drossaard is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Omdat ze integrerend deel uitmaakt van de voormalige drossaardwoning.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.