Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31695
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31695

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deken Darraslaan nr. 96/ Holdestraat. Hoeve met voorerf aan de straatzijde, minimaal opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw, cf. woonhuis met losstaand bijgebouw weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Het woonhuis wordt vermoedelijk aangepast in de 19de eeuw cf. datering "1844" in zijgevel (gevelsteen). Het kadaster registreert iAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Deken Darraslaan 96 (Tielt)
Hoeve met voorerf aan de straatzijde, minimaal opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw. Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen onder zadeldaken, in U-vorm rond onverhard en beboomd erf. Aan noordzijde van het erf, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak. Langsheen de Holdestraat, begroeide half ondergrondse bakstenen aardappelkelder en bakstenen stalgebouw.