Beschermd monument

Postkantoor

Beschermd monument van tot heden

ID
317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/317

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het postkantoor in eclectische stijl te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Het postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Postgebouw in eclectische stijl, opgetrokken vlak voor 1901 en opgevat als tweelagig hoekhuis met vier traveeën aan de zijde van de Koning Albertstraat en drie traveeën langs de Ossenkopstraat, met elkaar verbonden door middel van een afgeschuinde hoektravee onder een vierkante toren met een opengewerkte lantaarn, dubbele peerbekroning en spits. Typerend zijn het kleurenspel van zandhoudende kalksteen en blauwe hardsteen, de ritmiek van de vensters -rechthoekig op de verhoogde begane grond en steekboogvormig op de verdieping-, het horizontale karakter van het gevelvlak door plint, speklagen en sterk geprononceerde onder- en tussendorpels, en de verticale accenten ter hoogte van het leien dak. Die laatste worden gevormd door de trapgevel boven de twee rechtse traveeën aan de Koning Albertstraat, de kleine dakkapel, de slanke vierkante hoektoren en het als trapgevel uitgewerkte dakvenster, centraal in de gevel aan de Ossenkopstraat.
Het vormt een belangrijke getuige van de communicatiegeschiedenis in België en tevens relict van de nood aan nieuwe infrastructuur in de groeiende steden aan het einde van de 19de eeuw.
Door zijn omvang, hoge toren en ligging op de hoek van twee straten is dit een sterk beeldbepalend pand voor de Koning Albertstraat en omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Postkantoor

Koning Albertstraat 50 (Diest)
Het postkantoor van Diest verwijst naar de Vlaamse renaissance, onder andere met zijn trapgevel, speklagen en vooruitspringende tussendorpels, maar draagt tegelijk bepaalde elementen die stijlvreemd zijn.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.