Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve 1922

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31734
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31734

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 10. Wederopbouwhoevetje van 1922 cf. datering in r. zijgevel van het boerenhuis; naar verluidt oorsponkelijk XIX-hoevetje, deels verwoest tijdens W.O. I. Heropbouw aansluitend bij de regionale XIX-hoevebouw cf. opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een deels gebetonneerd en begrint erf met centrale putvaalt; gietijzeren toegangshek o.m. met voetgangersdoorgang; boeAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve 1922

Millekruisestraat 10 (Heuvelland)
Wederopbouwhoevetje van 1922, zie datering in rechter zijgevel van het boerenhuis; naar verluidt oorspronkelijk 19de-eeuws hoevetje, deels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropbouw aansluitend bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw.